Barokkilinnan puutarhassa

 

Barokkilinnan puutarhassa on päiväkoti- ja alakoulu-ikäisille suunnattu musiikkivierailu barokin ajan maailmaan. Konsertti etenee Telemannin, Charpentierin ja Landin sävelmin. Muusikot esiintyvät iloisissa barokkiasuissa ja esittelevät konsertin kuluessa vanhat soittimensa: nokkahuilun, traverson, barokkisellon ja luutun. Yleisö pääsee osallistumaan musisointiin esityksen aikana opittavaa Diridin- laulua laulaen.

Esiintyjät:
Sanna Vuolteenaho, sopraano ja juonto
Petra Aminoff, nokkahuilu ja traverso
Louna Hosia, barokkisello
Eero Palviainen, luuttu ja barokkikitara.

Kohderyhmä: päiväkoti, 1.-6. -luokkalaiset
Barokkilinnan puutarhassa- konserttia esitetään sekä suomeksi että ruotsiksi.

I barockträdgården är en konsertupplevelse för barn i daghems-och lågstadieåldern. Med musik av Telemann, Charpentier och Landi leds barnen in i barockens värld där de glada, utklädda musikanterna under konsertens gång presenterar sina gamla instrument: blockflöjten, traversflöjten, barocksellon och lutan. Publiken får också lära sig sången Diridin och sjunga med!

Upptädare:
Anna Brummer, sopran och konferencier
Petra Aminoff, blockflöjt och traversflöjt
Louna Hosia, barocksello
Eero Palviainen, luta och barockgitarr

Målgrupp: daghemsåldern, 1.-6. klass