Täydennyskoulutus

 

FiBO Collegium järjestää barokkimusiikin koulutusta ammattimuusikoille ja aikuisille harrastajille sekä kouluttaa soitonopettajia musiikkioppilaitosprojektien yhteydessä.

Virtaa vanhasta -täydennyskoulutuskursseilla barokkisoitosta kiinnostuneet ammattilaiset (laulun- ja soitonopettajat, orkesterimuusikot, säestäjät, kanttorit, ammattiopiskelijat yms.) pääsevät syventämään ja täydentämään taitojaan barokkimusiikin parissa observoinnin, luento-opetuksen sekä ennen kaikkea oman musisoinnin kautta. Barokkimusiikin soitto on  erittäin tärkeässä asemassa musiikkioppilaitoksissa ja valitettavasti vain harva opettaja on päässyt tutustumaan vanhaan musiikkiin omissa opinnoissaan. Kurssilaiset pääsevät kokeilemaan periodisoittimia ja soittamaan yhdessä barokkimuusikoiden kanssa. Osallistujien oman ohjelmiston työstämisen lisäksi kurssilla soitetaan yhdessä erilaisissa yhtyeissä, perehdytään barokkimusiikin erityispiirteisiin ja tutustutaan continuosoittoon.