Yleisötyön historiaa

 

Suomalainen barokkiorkesteri on toteuttanut yleisötyötä eri tavoin koko olemassaolonsa ajan ja muodot ovat olleet monet aina makoilukonserteista soitto kotiin -toimintaan, lastenkonserteista mestarikursseihin sekä monenmoisiin tempauksiin eri paikoissa ja eri kumppanien kanssa. Osallisiksi ovat pääseet päiväkotilaiset, koululaiset, seniorit, laitosten asukkaat ja opiskelijat. Orkesteri on ollut valtakunnallinen edelläkävijä uudenlaisten konseptien kehittämisessä myös yleisötyön osalta. Se tarkoittaa herkkyyttä ajan ilmiöihin reagoimisessa ja suurta muuntautumiskykyä yhteiskunnassa esiin tulevien tarpeiden mukaan.

Merkittävän panoksen orkesterin yleisötyöhön ja koulutuksellisiin projekteihin on antanut vuonna 2009 perustettu FiBO Collegium -työryhmä. Sen puheenjohtajina toimi aluksi Mari Kortelainen ja myöhemmin Annamari Pölhö. Työryhmän jäseninä ovat olleet lisäksi Anni Elonen, Hanna Haapamäki, Minna Kangas ja Niklas Mellberg. Konseptikehitystyöhön ja tuotannollisiin töihin osallistui lisäksi alussa Laura Kajander ja myöhemmin Kaisamaija Uljas.